Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Gości strony firmy Eltec Global Electric Sp. z o.o. działającego pod adresem www.e-eltec.pl

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca: Eltec Global Electric Sp z o.o. z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Inwalidów Wojennych 10, 43-600Jaworznie o numerze NIP 632-201-69-32 , o numerze REGON 36705237200000, KRS: 0000672417.

3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Gości odwiedzających stronę, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zakres i cel zbieranych danych

4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy oraz Strony WWW:

a. w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń, zapytań ofertowych i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia

b. w celu rejestracji zgłoszeń kandydatów do pracy (aplikacji);

5. W celu realizacji zapytań ofertowych usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail.

6. W celu rejestracji przesłania aplikacji zbierane są następujące dane : imię i nazwisko, adres e-mail, załącznik w postaci dokumentów aplikacyjnych (CV).

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej, oznaczonych w www.e-eltec.pl jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zapytań lub przesłania aplikacji.

8. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji zgłoszeń oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony www.e-eltec.pl.

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze strony www.e-eltec.pl dane dotyczące Gości zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

11. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się Gości ze stroną www.e-eltec.pl w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, z którego łączy się ze stroną internetową. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, a także czasu połączenia Gościa ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Gościa na stronie internetowej. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania strony.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Gościa. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Gość, korzysta ze stron internetowych www.e-eltec.pl, które umożliwiają:

 • dostosowanie i optymalizację strony do potrzeb Gości oraz innych osób korzystających ze strony internetowej,

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron strony internetowej,

 • personalizację przekazów marketingowych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Gość korzysta ze strony internetowej.

Gość, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Gościa. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Gościa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Gościa.

Gość może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

13. Niektóre podstrony strony internetowej oraz inne środki komunikacji z Gośćmi mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Gości właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Gości lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania strony.

16. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Gościa/Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji usług. Usługodawca nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Prawa i obowiązki Gościa/Klienta

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych

 • żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 • żądania przenoszenia danych osobowych

W celu zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia należy wysłać maila na adres biuro@e-eltec.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu 32-753-11-88 . W celu modyfikacji danych należy wysłać maila na adres biuro@e-eltec.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu 32-753-11-88.

17. Jeżeli Gość umieszcza w www.e-eltec.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zabezpieczenie danych

18. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Gościom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony internetowej. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@e-eltec.pl.

19. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez www.e-eltec.pl Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, statystyk zgodnie z <a href="http://www.e-eltec.pl/polityka-prywatnosci/">Polityką Prywatności</a> więcej

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Close